Зміна парадигм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Парадигма «Хвиль Кондратьєва» базується на зміні технологій виробництва, яке трансформується під час економічних криз до яких вони (технології)  і призвели. Чим довершенішими є технології, тим менше участі в них приймає людина і тим швидше/частіше стаються (перманентно тривають ) ці кризи вже у різних галузях суспільства. 

Водночас технології є однією з основних складових отримання дельти/прибутку, при цьому капітал іде за тими технологіями, які «запривласнені», оскільки нові технології можуть викликати переділ ресурсів і зміну власників. Коли все «устаканюється», утверджуються нові власники нових технологій, починається новий економічний підйом. Іншими словами зростання відновиться, але вже можуть стати очевидними його об’єктивні межі і виникає питання якісних (зі знаком мінус) змін людства. Сама дельта з марксистської формули товар-гроші-товар (Т-Г-Т)  вийшла на логарифмічний рівень (Г-Т-Г*), оминаючи саме виробництво і навіть товарні потоки.

Людина, викинута з процесу виробництва, не отримуючи від цього виробництва дельти/заробітку, змушена переходити на самообслуговування і надання послуг собі подібним, шляхом натуробміну. До цього часу, слава Богу, накопичилось достатньо ресурсів попередніх поколінь, але це триватиме недовго - одне, максимум два покоління. І за цей час людство повинно віднайти нову парадигму економічного  існування, або  втратить всі свої професійні вміння/навички по перетворенню «першої природи» в елементарні речі для споживання і виживання ( грамотно вирощувати хліб, будувати дороги, будинки), не говорячи про знання, як диференціал інформації і культуру, як таку і культуру спілкування з собі подібними.

Людство вийшло на той рівень, коли технології дають можливість користуватись їх плодами не тільки власниками/привласниками цих технологій, а і всім/співвласникам на зовсім інших засадах. Оскільки плоди цивілізації вирощувались на одному  еволюційному дереві багатьма попередніми поколіннями людей, то і користуватись/доглядати за  ними вправі  всі покоління нащадків, в мірі їхніх осмислених  потреб. Людина, як смертна істота, всього-на-всього у виробничому процесі є ланкою в передачі команд до механізмів і може в будь-який момент бути замінена іншою людиною. Проте вже не смерть стає чинником заміни людини людиною, а технологія/доцільність, яка викидає носія старих знань. Людина залишається без засобів до існування і можливостей для оновлення своїх знань.

Проте людина в повній мірі аж до смерті (бо тільки смерть стає фізичною рамкою) залишається володіти своїм часом, а отже і тими природними ресурсами, які їй апріорі дано Богом при народженні (вода, повітря, простір) і Божим провидінням (спадщина поколінь і власні таланти). Вона зупиняється і виведена за виробництво  з формулою          Г-Т-Г*,  опиняється зовсім в іншому  часо-просторі з формулою  П- -Ч- -П*, де:                                                     першою(у всіх сенсах!) П  -  є «перша природа» у всіх її проявах;                                                              другою П* - є продукт діяльності людини (їжа, одяг, житло, мистецтво, знання), або «друга олюднена природа»;

Ч – час для перетворення однієї П в іншу П*;

- -  тут означає ті знання/інформацію, які закладено в людину природою на генному рівні та навколишнім соціумом і здобутими самою практикуючою людиною.

Виведена на рівень П- -Ч- -П*  людина вповні залишається власником свого життєбуття. Вона за своїм власним бажанням (свобода вибору)  може використати час на насолоду (споглядання краєвидів, захід сонця – «перша природа») і перекладу його в інший вимір        - -П* (мистецтво, відкриття закону тяжіння), або  (вогонь, вода, земля, флора – теж «перша природа») в необхідний для неї продукт - -П*. Цей прадавній обіг речей колись було замінено  Т-Г-Т  і світом почали правити гроші, а тепер патогенно/кримінально/симулякритивна  сучасна формула  Г-Т-Г*-Г**-  де:

Т – продукт, перетворений за допомогою ціни на товар, шляхом операції купівлі-продажу (віртуальна домовленість сторін);

Г  -  гроші як еквівалент товару;

Г*   -  гроші зароблені на продажу товару;

-Г**-   -  гроші похідні від  грошей* (тепер це загально називають фінансами: спочатку це були чеки і векселя, потім  деривативи, купони, акції, ОГВЗ і т.п.);  або функція вільного радикалу, який вбиває все живе/природне і час теж (миттєві електронні платежі). Це такий собі гіперсимулякр, яким оперують обрані і які не вповні володіють знанням, куди веде така еволюція грошей:  Г-Г*-Г**-.  Латинське evolution – це просто щось у розгорнутому вигляді; в метафоричному сенсі – розгорнутий, унаочнений історичний ряд перетворень ланок-поколінь, що ведуть до певної форми життя, яка існує нині. Якщо порівняти по якості/екології  теперішнє і минуле, то низхідний тренд не викликає сумнівів деструктивної дії цієї економіки на всі сфери життя.

     Послуговуючись аналогією з історії зміни парадигм у фізичних (природничих) науках наведу приклад. Коли закони Ньютона, що були сформульовані в системі координат Декарта на геометрії Евкліда, стали на заваді розв’язання наступних природничих  задач і формулювання теорії відносності А.Айнштайна, у зв’язку з помилковою суттю постулату постійної швидкості світла, ці уявлення, на деякий час були відсторонені, а пізніше, як частковий випадок заново вписані у більш глобальну фізичну картину світу. 

Н.Лобачевський  побудував більш широку геометричну систему – пангеометрію, яка не заперечувала геометрію Евкліда, а просто відвела їй скромне місце часткового випадку. Пізніше Б.Ріман розширив зміст геометрії так, що творіння Лобачевського стало частковим випадком. Геометрія Евкліда стала геометрією простору з нульовою кривизною (малі  відстані), геометрія Лобачевського – з від’ємною, я геометрія Рімана – з позинивною кривизною. Спираючись на геометрію Рімана і Лобачевського, Айнштайн вводить поняття відносності простору і часу, під якими розуміється зміна розмірів тіла (простору) і ходу часу в різних системах відліку. Але (увага!) Айнштайн ставить світло у виключне положення – канонізує його, рахуючи, що світло відносно будь яких тіл, що рухаються, завжди має одну і ту саму швидкість і виводить її в Закон постійності швидкості світла. Таким чином виникло нове бачення, точка зору науковців змінилась, але не змінився сам світ (сонце як сходило, так і заходить, правда тепер формули руху світила змінились з простих на складніші : ))  Проте наука не стоїть на місці і закон відносності Айнштайна теж поглинула квантова теорія з її спіновими/торсійними полями, ввібравши всі попередні закони в одне геометризоване рівняння множинних кутових координат  Г.Шипова з його Об’єднуючою/Єдиною науково-теїстичною картиною Світу.

Ця, коротко описана, але багатосотлітня історія відкриттів у фізиці є прикладом для економічної теорії з її неокапіталістичним екстазом канонізованих грошей у формулі          Г-Т-Г*-Г**- , яка  є лиш частковим випадком іншої  життєбуттєвості людини, де кожна спільнота зі всіма своїми розмаїтими культурами (соціозаконами «Ньютона»: )) укладається у більш фундаментальну  парадигму, яка вбирає  всі часткові формули життєдіяльності людини :  П- -Ч- -П*- -Ч- -П-... Тоді споживацько-матеріальна сторона П* поступово буде заміщуватись нематеріальною частиною П* (знання, культура, освіта, спілкування) і ввійде в емпіричні рамки економічно обґрунтованої  норми (Т-Г-Т*) природного існування глобальної людини. Якщо саме в цій частковій ланці загальної формули  «потрібно змусити ціни говорити екологічну правду (кожний ресурс співрозмірний кожній живій істоті на Землі в часовому вимірі) , а саме це у рамках сьогоднішньої демократії на національному рівні і за умов міжнародної конкуренції реалізувати практично неможливо. Бо ж якщо якась країна це зробить самотужки, то сусідня держава одразу ж підірве її цінову структуру і одержить з цього прибуток. Тобто тут спершу вимагається «global governance»* з тим, щоб задати технічному прогресу правильний напрямок»**, то для радикальної частки –Г*-Г**-   можна залишити віртуальний простір для ігор розуму, як ще одному людському прояву. Втім пошук еквіваленту грошей триває і тут з часом переможе Час, як тільки буде прояснено сам феномен часу***.

 

* global governance - глобальне управління;

** З монографії  М.Кисельова «Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси». Київ-ПАРАПАН-2009.

*** Е.Вітер «Час рахувати час», 2009, електронна бібліотека журналу «Ї».

 

 


16.04.2013 Еріка Вітер 1317 4
24.09.2022
Уляна Мокринчук

Фіртка поспілкувалась із психологинею Валерією Худзіцькою та дізналась, як продовжувати або почати працювати під час війни, не травмуючи себе.

280
20.09.2022
Тіна Любчик

Фіртка поспілкувалася з отцем Йосафатом Бойком, настоятелем парафії Святих Кирила і Методія в Крихівцях, про досвід волонтерства та благодійності у час війни.

933
16.09.2022
Тетяна Дармограй

Іванофранківець на фронті не вперше. «Шериф» захищав Україну від російської орди ще у 2014 році, коли окупанти вторглися на територію українського Донбасу. Тепер його бригада знову зупиняє російську армію на сході України.

2322
12.09.2022
Тетяна Дармограй

Фіртка поспілкувалась з головною психологинею благодійного фонду «Діти Героїв», що опікується дітьми, які втратили одного або обох батьків під час війни, Мартою Білик про те, як розмовляти про війну та її наслідки, не травмувавши.

853
07.09.2022
Андрій Левкович

Давні греки мислили час в багатьох іпостасях (як лінійний, циклічний, миттєвий…), головні з яких дві – час, як черга слідування подій і час невловної миті змін.

1065
31.08.2022
Тіна Любчик

Журналістка Фіртки дізналась у Миколи Рожка, ректора Івано-Франківського національного медичного університету, наскільки заклад готовий до нового навчального року та як готуватимуть майбутніх медиків.    

2075

З 1 по 5 вересня на Запорізькій АЕС працювала місія МАГАТЕ. За результатами свого візиту вони представили звіт з фактами та рекомендаціями.

818

Татуювання на тілі людини явище не нове, і в сучасному світі доволі поширене, лише у нашому суспільстві до нього ставились і здається ставляться доволі стримано. До малюнків на тілі відносяться по-різному: хтось ними захоплюється,  а хтось подекуди

1355 1

Вважаю, що некоректно визначати, що церква продукує забобони. Кредо віри визначає «Вірую в єдину святу .. церкву», то ж святість і забобони несумісні.

1593

На щастя, переважна більшість держав світу розуміє справжню ситуацію в російсько-українській війні. Хто на кого напав, хто обороняє по праву свою територію, і де тут світла й темна сторона. Але в міжнародному праві та відносинах самого розуміння мало.

1715
24.09.2022

В області розпочали сівбу озимих зернових культур.  

236
18.09.2022

Аби на власні очі побачити, що навіть попри війну в Україні, підприємці не лише працюють, а й заробляють і дають роботу місцевим.

443
07.09.2022

Від жовтня в Україні знизяться ціни на гречку. Наразі аграрії вже зібрали 20 тисяч тонн гречаної крупи.

760
24.09.2022

Відомо, що на рештках костелу почали зводити дерев'яну будівлю у 1900 році. Відтоді 36 років у ній молилися жителі двох сіл — Креховичів і Брошнів-Осади.

477
18.09.2022

Депутати Івано-Франківської облради просять керівництво держави заборонити Українську православну церкву Московського патріархату в країні, ініціювати розслідування її діяльності та покарати винних за колабораціонізм.

419
12.09.2022

Зокрема, віряни молитимуться за мир в Україні, припинення війни та за всіх військових.  

628
02.09.2022

Кожного дня у соціальних мережах отець Іван Гнатюк проводить молитву онлайн, відповідає на запитання, дає поради.

1141
26.09.2022

Це вже другий фільм режисера та кінокомпанії. Якщо першим фільмом в українському прокаті була новорічна кінокомедія «Все буде Ок!», то «Патерн» знятий в жанрі конспірологічного трилера.  

114
24.09.2022

Крім того, він наголосив, що світ "абсолютно справедливо" відреагує на так звані "референдуми", які окупаційна влада намагається зараз провести в Криму та в інших частинах України, які вона "поки контролює".

211
18.09.2022

Окрім того, керівництво Збройних сил наголосило, що «керується принципом єдиноначальності» і «не допускає всередині військового колективу розколів».

353
12.09.2022

Восьмого вересня на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

753
07.09.2022

Співрозмовники приділили увагу безпековим гарантіям та обговорили участь Великої Британії у відбудові України.

692