До теорії називання міст-1. Зміна парадигм

 

  1. 1.     Зміна парадигм

Парадигма «Хвиль Кондратьєва» базується на зміні технологій виробництва, яке трансформується під час економічних криз до яких вони (технології)  і призвели. Чим довершенішими є технології, тим менше участі в них приймає людина і тим швидше/частіше стаються (перманентно тривають ) ці кризи вже у різних галузях суспільства. 

 Водночас технології є однією з основних складових отримання дельти/прибутку, при цьому капітал іде за тими технологіями, які «запривласнені», оскільки нові технології можуть викликати переділ ресурсів і зміну власників. Коли все «устаканюється», утверджуються нові власники нових технологій, починається новий економічний підйом. Іншими словами зростання відновиться, але вже можуть стати очевидними його об’єктивні межі і виникає питання якісних (зі знаком мінус) змін людства. Сама дельта з марксистської формули товар-гроші-товар (Т-Г-Т) вийшла на логарифмічний рівень (Г-Т-Г*), оминаючи саме виробництво і навіть товарні потоки.

Людина, викинута з процесу виробництва, не отримуючи від цього виробництва дельти/заробітку, змушена переходити на самообслуговування і надання послуг собі подібним, шляхом натуробміну. До цього часу, слава Богу, накопичилось достатньо ресурсів попередніх поколінь, але це триватиме недовго - одне, максимум два покоління. І за цей час людство повинно віднайти нову парадигму економічного  існування, або  втратить всі свої професійні вміння/навички по перетворенню «першої природи» в елементарні речі для споживання і виживання ( грамотно вирощувати хліб, будувати дороги, будинки), не говорячи про знання, як диференціал інформації і культуру, як таку і культуру спілкування з собі подібними.

Людство вийшло на той рівень, коли технології дають можливість користуватись їх плодами не тільки власниками/привласниками цих технологій, а і всім/співвласникам на зовсім інших засадах. Оскільки плоди цивілізації вирощувались на одному  еволюційному дереві багатьма попередніми поколіннями людей, то і користуватись/доглядати за  ними вправі всі покоління нащадків, в міріїхніх осмислених потреб. Людина, як смертна істота, всього-на-всього у виробничому процесі є ланкою в передачі команд до механізмів і може в будь-який момент бути замінена іншою людиною. Проте вже не смерть стає чинником заміни людини людиною, а технологія/доцільність, яка викидає носія старих знань. Людина залишається без засобів до існування і можливостей для оновлення своїх знань.

Проте людина в повній мірі аж до смерті (бо тільки смерть стає фізичною рамкою) залишається володіти своїм часом, а отже і тими природними ресурсами, які їй апріорі дано Богом при народженні (вода, повітря, простір) і Божим провидінням (спадщина поколінь і власні таланти). Вона зупиняється і виведена за виробництво  з формулоюГ-Т-Г*,  опиняється зовсім в іншому  часо-просторі з формулою П--Ч--П*,де:першою(у всіх сенсах!) П -  є «перша природа» у всіх її проявах;другоюП*- є продукт діяльності людини(їжа, одяг, житло, мистецтво, знання), або «друга олюднена природа»;                                                                                                            Ч – час для перетворення однієї П в іншу П*;  - -тут означає ті знання/інформацію, які закладено в людину природою на генному рівні та навколишнім соціумом і здобутими самою практикуючою людиною.

Виведена на рівень П- -Ч- -П*  людина вповні залишається власником свого життєбуття. Вона за своїм власним бажанням (свобода вибору)  може використати час на насолоду (споглядання краєвидів, захід сонця – «перша природа») і перекладу його в інший вимір       - -П* (мистецтво, відкриття закону тяжіння), або  (вогонь, вода, земля, флора – теж «перша природа») в необхідний для неї продукт - -П*. Цей прадавній обіг речей колись було замінено Т-Г-Т і світом почали правити гроші, а тепер патогенно/кримінально/симулякритивна  сучасна формулаГ-Т-Г*-Г**- де:

Т – продукт, перетворений за допомогою ціни на товар, шляхом операції купівлі-продажу (віртуальна домовленість сторін);

Г  -  гроші як еквівалент товару;Г*- гроші зароблені на продажу товару;-Г**--гроші похідні від  грошей* (тепер це загально називають фінансами: спочатку це були чеки і векселя, потім  деривативи, купони, акції, ОГВЗ і т.п.);  або функція вільного радикалу, який вбиває все живе/природне і час теж (миттєві електронні платежі). Це такий собі гіперсимулякр, яким оперують обрані і які не вповні володіють знанням, куди веде такаеволюція грошей: Г-Г*-Г**-. Латинське evolution – це просто щось у розгорнутому вигляді; в метафоричному сенсі – розгорнутий, унаочнений історичний ряд перетворень ланок-поколінь, що ведуть до певної форми життя, яка існує нині. Якщо порівняти по якості/екології теперішнє і минуле, то низхідний тренд не викликає сумнівів деструктивної дії цієї економіки на всі сфери життя.

Послуговуючись аналогією з історії зміни парадигм у фізичних (природничих) науках наведу приклад. Коли закони Ньютона,що були сформульовані в системі координат Декарта на геометрії Евкліда, стали на заваді розв’язання наступних природничих  задач і формулювання теорії відносності А.Ейнштейна, у зв’язку з помилковою суттю постулату постійної швидкості світла, ці уявлення, на деякий час були відсторонені, а пізніше, як частковий випадок заново вписані у більш глобальну фізичну картину світу. Н.Лобачевський  побудував більш широку геометричну систему – пангеометрію, яка не заперечувала геометрію Евкліда, а просто відвела їй скромне місце часткового випадку. Пізніше Б.Ріман розширив зміст геометрії так, що творіння Лобачевського стало частковим випадком. Геометрія Евкліда стала геометрією простору з нульовою кривизною (малі  відстані), геометрія Лобачевського – з від’ємною, я геометрія Рімана – з позитивною кривизною.Спираючись на геометрію Рімана і Лобачевського, Ейнштейн вводить поняття відносності простору і часу, під якими розуміється зміна розмірів тіла (простору)і ходу часу в різних системах відліку. Але (увага!) Ейнштейн ставить світло у виключне положення – канонізує його, рахуючи, що світло відносно будь яких тіл,що рухаються, завжди має одну і ту саму швидкість і виводить її в Закон постійності швидкості світла. Таким чином виникло нове бачення, точка зору науковців змінилась, але не змінився сам світ (сонце як сходило, так і заходить, правда тепер формули руху світила змінились з простих на складніші : )) Проте наука не стоїть на місці і закон відносності Айнштайнатеж поглинула квантова теорія з її спіновими/торсійними полями, ввібравши всі попередні закони в одне геометризоване рівняння множинних кутових координат Г.Шипова з його Об’єднуючою/Єдиною науково-теїстичною картиною Світу.

Ця, коротко описана, але багатосотлітня історія відкриттів у фізиці є прикладом для економічної теорії з її неокапіталістичним екстазом канонізованих грошей у формуліГ-Т-Г*-Г**-, яка  є лиш частковим випадком іншоїжиттєбуттєвості людини, де кожна спільнота зі всіма своїми розмаїтими культурами (соціозаконами «Ньютона»: )) укладається у більш фундаментальну  парадигму, яка вбирає  всі часткові формули життєдіяльності людини :П- -Ч- -П*- -Ч- -П-... Тоді споживацько-матеріальна сторона П* поступово буде заміщуватись нематеріальною частиною П*(знання, культура, освіта, спілкування) і ввійде в емпіричні рамки економічно обґрунтованої  норми (Т-Г-Т*) природного існування глобальної людини.Якщо саме в цій частковій ланці загальної формули«потрібно змусити ціни говорити екологічну правду (кожний ресурс співрозмірний кожній живій істоті на Землі в часовому вимірі) , а саме це у рамках сьогоднішньої демократії на національному рівні і за умов міжнародної конкуренції реалізувати практично неможливо. Бо ж якщо якась країна це зробить самотужки, то сусідня держава одразу ж підірве її цінову структуру і одержить з цього прибуток. Тобто тут спершу вимагається «globalgovernance»* з тим, щоб задати технічному прогресу правильний напрямок»**, то для радикальної частки –Г*-Г**-можна залишити віртуальний простір для ігор розуму, як ще одному людському прояву. Втім пошук еквіваленту грошей триває і тут з часом переможе Час, як тільки буде прояснено сам феномен часу***.

 

* globalgovernance - глобальне управління;

** З монографії  М.Кисельова «Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси». Київ-ПАРАПАН-2009.

*** Е.Вітер «Час рахувати час», 2009, електронна бібліотека журналу «Ї».

 

 


01.07.2013 Еріка Вітер 1496 6
25.09.2023
Тетяна Дармограй

Про стан, у якому перебувають близькі зниклих безвісти та практичні поради щодо збереження психологічної рівноваги таким родинам Фіртці розповіли психотерапевтка Наталія Сабліна та психологиня Олександра Шевченко.   

665
17.09.2023
Тіна Любчик

Головні туристичні пам’ятки Вінниці очолює музей-садиба Миколи Пирогова. На запитання: «Що подивитися в першу чергу у Вінниці?» кожен місцевий житель впевнено назве це культове місце.  

934
11.09.2023
Тіна Любчик

З журналісткою Фіртки своєю історією поділився 42-річний Роман Примич, військовослужбовець з Івано-Франківська, який отримав поранення на фронті та зараз перебуває на лікуванні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.  

7413 14
07.09.2023
Тетяна Дармограй

Фіртка розповідає, які зміни запланували та як це вплине на темпи мобілізації.

2406
23.08.2023
Тетяна Дармограй

Щоб актуалізувати дані щодо мобілізаційного потенціалу країни, Міністерство оборони України запустило інформаційну кампанію під назвою "Оновлюй дані у ТЦК".  

2312
16.08.2023
Тіна Любчик

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України медики  активно допомагають нашим захисникам відновити здоров’я після поранень на фронті. Так, цього разу журналістка Фіртки відвідала медичний заклад і поспілкувалася з фахівцями та військовими пацієнтами про роботу відділення травматології.

2543

Усім нам добре знайома старозавітна історія про битву Давида та Голіафа, як протистояння сильному, могутньому загарбнику в рази меншого, але безстрашного молодого та винахідливого Давида.

394

Намагаючись ототожнити історію Русі з історією Московії, нащадки угро-фінів твердять, нібито столиця Русі у 1157 році була перенесена з Києва у Володимир Андрієм Боголюбським. Це відверта брехня. Він зробив Володимир своєю резиденцією, але це не означає, що переніс столицю, бо Боголюбський тоді у Києві не княжив. Київська держава – Русь існувала впродовж IX—XIII століть.

740

Невже ми єдині розумні істоти на весь всесвіт? Ці питання давно хвилюють людство та науковців.

837

Річки у селах — це природні багатства і можливості для туризму. Дізнайтеся, як зберегти та використати річки для розвитку сільського життя.

540
21.09.2023

Лікарі порекомендували робити останній прийом їжі не пізніше ніж за дві-три години до сну.

241
16.09.2023

У селі Братківці комунальне підприємство «Франківськ-Агро» вже вдруге збирає гречку, яку висіяли на цьому полі.  

417
12.09.2023

Майже у всіх їдальнях міста запровадили нововведення — безготівковий рахунок за їжу.

519
21.09.2023

Пропонуємо вашій увазі шістнадцять висловів Андрея Шептицького, що стали крилатими фразами.

38007
16.09.2023

Отець каже: виконайте заповідь Божу – вшануйте свято Боже молитвою у храмі, а житейське на цей день відкладіть.

393
10.09.2023

У церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Нижній Вербіж Коломийського району вперше відзначили храмове свято за новоюліанським календарем. Раніше святкування припадало на 21 вересня.

533
08.09.2023

Священник каже: «стосовно заповіді «не вбий» — якби ми читали Святе письмо мовою оригіналу — староєврейською — то там «не вбий» означає «не вбий з корисливих мотивів».

688
21.09.2023

Головні туристичні пам’ятки Вінниці очолює музей-садиба Миколи Пирогова. На запитання: «Що подивитися в першу чергу у Вінниці?» кожен місцевий житель впевнено назве це культове місце. Музейно-садибний комплекс ім. Пирогова присвяче

238
25.09.2023

Перша партія танків Abrams M1, обіцяних Сполученими Штатами, прибула до України 23 вересня.  

342
20.09.2023

Кажуть: така ініціатива уряду — ламає напрацьований механізм швидкої допомоги військовим та соціальної підтримки мешканців громад.   

281
15.09.2023

За матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав народний депутат Нестор Шуфрич.  

973
10.09.2023

Україна отримала під час війни нового міністра оборони. Ним став кримський татарин Рустем Умєров. Він не має стосунку до військової справи, але відомий як вправний перемовник.  

613 1